Error initializing bptree

Artikel aangemaakt: 01-07-2011 | Artikel gewijzigd: 01-07-2011

[2011/06/30 02:01:12] [erro] [com.obc.dC] [BlockDB.init] Error initializing bptree, caused by [com.obc.dC] [Bptree.init] Failed
to create 'C:BUOBackupSet1279284411692bfTable.bdb' because it exists already

REDEN
- De tijdelijke map kan niet worden beschreven door user die de backup software start.
- De tijdelijke map bestaat niet (meer).

Makkelijkste oplossing:
- Maak een nieuwe backup set, de oude backupset kan na het backuppen worden verwijderd.

Nadeel: er wordt een volledig back-up gemaakt van alle gegevens, mogelijk is hier veel tijd en ruimte voor nodig.

Beste oplossing:
- Zorg dat de user welke de backup software start schrijfrechten heeft in de tijdelijk map en alle onderliggende mappen.

Waar vindt ik het tijdelijk pad?

1. Start de Online Back-up software en login met de useraccount welke de problemen veroorzaakt.
2. Klik op het configuratie icoon (het tandwiel).
3. Onder het tabblad 'Opties' kunt u de tijdelijke map inzien.

Voordeel: er wordt geen volledige back-up gemaakt.

Afzender:
Ontvanger: