Exchange: circular logging is enabled.

Artikel aangemaakt: 19-05-2011 | Artikel gewijzigd: 19-05-2011


De Exchange back-up kon niet worden voltooid en u vindt in de logboeken de onderstaande melding:

"Error Timestamp="2011-03-08 21:00:02" Message="CExBackup::backupService:HrESEBackupSetup: Error Number 0xc800020e: An incremental backup cannot be performed when circular logging is enabled. "


Wat betekend dit?

De foutmelding komt voort uit het feit dat u op uw Exchange server Circulair Logging(CL) aan heeft staan. De software maakt periodiek een nieuwe volledige back-up van Exchange, de instellingen met betrekking tot CL kunnen daarna niet meer gewijzigd worden. De back-ups daarna worden incrementeel uitgevoerd, wanneer CL toch wordt gewijzigd zal deze fout optreden.

Oplossing

Schakel circular logging voor Exchange Server (2007) uit door gebruik te maken van de Exchange Management Console.

1. Open de Exchange Management Console.
2. Open de Server Configuration, en open daarna de server die u wilt aanpassen.
3. Rechter muisklik op de storage group die u wenst te wijzigen en kies voor de eigenschappen.
4. Vink in het eigenschappen venster de optie
'Enable circular logging' uit.
5. Sla de wijzigingen op door op de knop op OK.
6.
Sluit de Exchange Management Console en herstart de Microsoft Exchange Information Store service zodat de veranderingen effect hebben

Voer hierna een volledige back-up uit, zodat de automatische back-up weer incrementeel verder kan gaan met de juiste instellinge.

Afzender:
Ontvanger: