Geen toegang tot netwerkstation

Artikel aangemaakt: 01-07-2011 | Artikel gewijzigd: 27-04-2012

Warn [DATUM][TIJD] Backup van "\IPADRESDirectory overslaan (geen toegang tot netwerkstation)

REDEN

De user waaronder de backup service draait heeft onvoldoende rechten voor de te backuppen lokatie.

OPLOSSING:
U dient de juiste user crendentials in de backuptaak aan te geven.

1. Start de Online Back-up software en login met de useraccount welke de problemen veroorzaakt.
2. Klik op het configuratie icoon (het tandwiel).
3. Onder het tabblad 'Algemeen' kunt u de juiste credentials invoeren.

Domein: wanneer de PC niet in een netwerk hangt moet je in plaats van het domein de computernaam invoeren en de bijbehorende credentials die toegang geven tot de externe lokatie.
Gebruikersnaam: de gebruiker welke toegang heeft tot de te backuppen mappen/service.
Wachtwoord: het bijbehorende wachtwoord bij de gebruiker welke toegang heeft tot de te backuppen mappen/service.

Let op: Het is niet mogelijk om in de EASY backup een netwerkmap te backuppen.

Afzender:
Ontvanger: