Uw website publiceren

Artikel aangemaakt: 21-07-2014 | Artikel gewijzigd: 21-07-2014
Hoe u uw website zichtbaar kunt maken zodat anderen deze kunnen bekijken

De Publiceer button

Klik op de Publiceer button (1) om uw website te publiceren
Klik op de publiceerbutton (1) om het publiceren te bevestigen.

Uw gepubliceerde website bekijken

Na het publiceren, kunt u uw website bekijken in een nieuwe tabblad door te klikken op de Ga naar de website link (1)

Uw website offline halen ('depubliceren')

Nadat u uw website publiceert, zal het zichtbaar ('online') blijven zo lang uw account en domein beide geldig zijn. Als u uw website offline wilt halen, klik op de Beheer button op de startpagina en klik dan op Website Status (1). Selecteer Offline (2) in het website zichtbaarheid menu en klik op de Update website button (3). Opmerking: veel diensten maken een cache (een kopie) van uw website, dus het zal soms
Afzender:
Ontvanger: