Exchange Mail Level Backup niet ondersteund op 64 bit.

Artikel aangemaakt: 13-03-2013 | Artikel gewijzigd: 13-03-2013
Tijdens het backuppen van losse Microsoft Exchange account kunt u de onderstaande melding krijgen
 
[microsoft.MSExMessageExp1$ExchangeFailLoadNativeDII] [MS Exchange Mail Level Backup Set] wordt niet ondersteund op een 64-bit application.
 
De melding geeft aan dat de Online Backup applicatie niet in staat om Mail Level Backups te maken wanneer deze in 64-bit modus gestart is. Dit heeft te maken met de wijze waarop de Online Backup applicatie verbinding maakt met Microsoft Exchange. Microsoft biedt met Exchange 64-bit niet meer de mogelijkheid om de inhoud van een emailaccount te backuppen. Hierdoor is het sindsdien enkel mogelijk om in 32-bit modus Mail Level backups te maken.
 
Oplossing:
U kunt de applicatie Online Back-up Pro in 32-bit mode draaien door het bestand RunOBC32.bat uit te voeren. Dit bestand kunt u vinden in de installatie map van de Online Back-up software onder de directory binRunOBC32.bat
Afzender:
Ontvanger: