SQL Server: Cannot open backup device.

Artikel aangemaakt: 27-05-2011 | Artikel gewijzigd: 27-05-2011

Tijdens het maken van een [SQL Server] back-up krijgt u onderstaande foutmelding:

---
Error 2010/08/17 14:34 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot open backup
device 'C:Usersusername.obmcache1282077203698APPSERVERMSSMLBIZ
masterDATABASE_master.bak.2010-08-17-14-34-32-000.ADD'. Operating
system error 5(Access is denied.).

---

Deze foutmelding berust op een rechtenprobleem met betrekking tot de genoemde tijdelijke directory.

Gelieve te controleren of de "executable" account waarmee u de SQL Server (MSSQLSERVER) service start voldoende rechten heeft om in de aangegeven map te schrijven. U kunt dit op onderstaande wijze controleren:

1. Open [Control Panel] -> [Administrative Tools] -> [Services] -> [SQL Server (MSSQLSERVER)] -> [Log on]
2. Selecteer de [This Account] optie
3. Voer de login credentials in.
4. Herstart de [SQL Server (MSSQLSERVER)] service.

Als alternatief zou u een PRE task (script) kunnen invoegen in de back-up set waarmee u eerst een dump maakt van de database naar een door u bepaalde locatie, waarna u een normale file back-up maakt met de Online Back-up software.
 

Afzender:
Ontvanger: