Mijn PHP mail() script verstuurd geen e-mail?

Artikel aangemaakt: 08-09-2010 | Artikel gewijzigd: 05-10-2012

Wanneer u gebruik maakt van de functie PHP mail() dan dient u rekening te houden met het feit dat minimaal het "van" of "naar" adres afgeleid moet zijn van het domeinnaam waaronder het script draait.

Praktijk voorbeeld:
http://php.net/manual/en/function.mail.php (Voorbeeld 2/ Example 2)

In het voorbeeld moet de variabele $to of de header variabele From "webmaster@example.com" minimaal het emailadres van het domein bevatten. Indien dit niet het geval is dan zal de mail worden geweigerd door de mailserver.

Afzender:
Ontvanger: