Waarom is mijn e-mail geclassificeerd als SPAM?

Artikel aangemaakt: 12-01-2011 | Artikel gewijzigd: 03-05-2019

Wanneer uw email wordt geclassificeerd als SPAM dan kan dit verschillende oorzaken hebben.

  1. U gebruikt het programma Spamassasin, welke u bericht heeft geclassificeerd als SPAM. Wanneer dit gebeurt wordt de reden als het aantal spam-punten wat is toegevoegd in het bericht weergegeven. Informatie over de puntentelling vindt u op de website van de leverancier.
     
  2. Wanneer het onderwerp van de e-mail is aangepast naar “ *****SPAM******  [oorspronkelijke onderwerp] “, (zodat het bericht voor u duidelijk als SPAM bericht herkenbaar is) dan heeft de SPAM-filter van Internet Today uw bericht gekenmerkt als SPAM. Wanneer dit gebeurt, wordt de reden als het aantal spam-punten wat is toegevoegd in het bericht weergegeven.
Voorbeelden:
"RCVD_IN_PBL RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL [192.168.1.1 listed in zen.spamhaus.org] "
Uitleg: Het IP-adres van de verzendende server staat aangemeld in een van de veelgebruikte internationale spamlijsten, zen.spamhaus.org, als veelvuldige bron van spamberichten. Contacteer de eigenaar van het IP-adres of de dienstverlener die de verbinding levert om dit probleem te bespreken.
 
"RCVD_IN_BRBL_LASTEXT RBL: RCVD_IN_BRBL_LASTEXT [62.140.137.156 listed in bb.barracudacentral.org]"
Uitleg: Het IP-adres van de verzendende server staat aangemeld in een van de veelgebruikte internationale spamlijst barracudacentral.org als veelvuldige bron van spamberichten. Contacteer de eigenaar van het IP-adres of de dienstverlener die de verbinding levert om dit probleem te bespreken.

"1.0 HELO_NO_DOMAIN Relay reports its domain incorrectly"
Uitleg: De server waarvan het bericht verstuurd wordt, geeft bij het versturen van de e-mail geen correct HELO commando mee in de internet headers. Normaliter moet deze "HELO mail.afzender.nl" bevatten. Wanneer deze HELO melding niet correct wordt meegegeven kan de ontvangende server niet controleren of de afzender de e-mailserver gebruikt die bij het afzenderdomein hoort.
 
"0.8 RDNS_NONE Delivered to internal network by a host with no rDNS"
Uitleg: Deze test controleert of er een reversed DNS is aangemaakt voor de laatste "untrusted relay" mailserver. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de headers die in het ontvangen bericht zijn opgenomen. Wanneer deze test niet wordt uitgevoerd door de eerste vertrouwde relay mailserver, of wanneer de rDNS niet is opgenomen in de headers wordt deze test alsnog door de ontvangende mailserver uitgevoerd. Hierbij wordt niet gekeken naar de huidige status van de huidige reversed DNS, maar naar de waarden die zijn meegegeven in de headers van het bericht.
 
"1.9 MISSING_MIMEOLE Message has X-MSMail-Priority, but no X-MimeOLE"

Uitleg: In de headers van het ontvangen bericht werd het onderdeel "X-MSMail-Priority" aangetroffen. Deze regel wordt opgenomen door Microsoft producten en het wordt altijd vergezeld door "X-MimeOLE". Wanneer "X-MimeOLE" mist zal vrijwel elke spamfilter punten toekennen, omdat het bericht in kwestie vervalst zou kunnen zijn door spammers.

"3.3 RCVD_IN_PBL RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL"

Uitleg: De PBL is een lijst van Spamhaus die dynamische en statische IP-adressen bevat. Een IP-adres op deze lijst mag geen email versturen die direct bij MX records van servers van derden wordt afgeleverd.

"The PBL lists both dynamic and static IPs, any IP which by policy (whether the block owner's or -interim in its absence- Spamhaus' policy) should not be sending email directly to the MX servers of third parties"

Oplossing:
- Controleer uw gebruikersnaam en wachtwoord die zijn ingesteld in uw emailapplicatie profiel (onthoud dat wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn).
- Wees er zeker van dat u verbinding maakt met poort 825 en niet op de ongeautoriseerde poort 25.
- Mailserver draaien spamfilters zoals Spamhaus PBL enkel op poort 25. Wanneer u geblokkeerd wordt door de PBL wanneer u een email verstuurt, betekent dit dat je niet met de server communiceert met de geauthenticeerde poort 825, maar dat u nog steeds werkt met poort 25. Dit betekent dat de SMTP authenticatie niet correct werkt.

Samenvattend, wanneer u geblokkeerd wordt door de PBL wanneer u e-mail verstuurt vanaf uw PC of Mac naar uw mailserver dan betekent dit dat u verstuurt over poort 25. Dit betekent dat zelfs wanneer u SMTP authenticatie aan heeft staan uw verbinding niet geauthenticeerd is. Dit komt vaak door een foutief wachtwoord.

Voor meer informatie: http://www.spamhaus.org/pbl/

Afzender:
Ontvanger: