Hoe maak ik een A record?

Artikel aangemaakt: 19-07-2013 | Artikel gewijzigd: 16-08-2013

Om een correcte A record te maken moet u in het bezit zijn van het IP-adres waarnaar u wilt verwijzen.

De velden:

  • A-record: hier voert u het subdomein in, of laat het veld leeg wanneer u het gehele domein wilt doorverwijzen.
  • IP-adres: voer hier het IP-adres in waarnaar u wilt verwijzen. Een geldig IP-adres bestaat uit 4 groepen van maximaal 3 cijfers (tussen de 1 en 255), gescheiden door punten. Bijvoorbeeld: 255.255.255.255.
Meest voorkomende situaties:
  • Wanneer u het gehele domein wenst te verwijzen naar een IP-adres dient u het subdomein veld leeg te laten, een @ teken resulteert in een corrupte nameserverzone.
  • In het IP-adres veld mogen enkel cijfers en punten ingevoerd zijn, andere tekens resulteren in een corrupte nameserverzone.
  • Aanpassingen in onze nameservers worden per direct verwerkt, maar door de cache bij andere providers kan het tot 2 uur duren voordat de wijziging overal is doorgevoerd.

Let op: Wanneer u een fout maakt in de nameserver configuratie resulteert dit in een foutieve zone en zullen de records van uw domein niet langer functioneren!

Afzender:
Ontvanger: