Het is met Wordpress 4.x mogelijk om een multi domein installatie te configureren. De multi domein installatie bespaard een hoop tijd voor resellers die meerdere installaties hebben. Met een multi domain installatie werkt u vanuit 1 controlepaneel voor alle websites en hoeft u slechts 1x een update te installeren voor alle websites.

Deze handleiding is te gebruiken op eigen risico en is enkel geschikt voor de vergevorderde Wordpress gebruiker

Multi site mode

 1. Installeer Wordpress 4.x alsof het een normale installatie betreft.
 2. Zorg ervoor dat het bestand wp-config.php schrijfrechten heeft. Deze kunt u geven met behulp van uw FTP programma (meestal rechtermuisknop --> file permission (chmod) of bestandsrechten. Geef het bestand 777 rechten.
 3. Voeg de volgende regel code toe aan het bestand wp-config.php in de root (hoofdmap) van uw installatie. Deze regel kunt u het beste toevoegen boven de opmerking "/* That's all, stop editing! Happy blogging. */"

  define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true );
   
 4. Log in op het Wordpress controlepaneel (http://www.uwdomeinnaam.nl/wp-admin). Er is door deze nieuwe regel een nieuwe menu optie "Network Setup" bijgekomen aan de linkerzijde onder de menu optie "Tools". Klik op deze nieuwe optie.
 5. Selecteer de optie "Sub-domains" en kies een netwerk titel en een netwerk admin emailadres en klik op de blauwe knop "Install".
 6. Het kan zijn dat u een melding krijgt over het feit dat uw DNS geen * wildcard record heeft of deze niet ondersteund. U kunt deze in het SATserver controlepaneel eventueel inschakelen onder de tab "geavanceerd" onder de functie "Server functies". Zet een vinkje bij "Webserver luisterd op *.uwdomeinnaam.nl" en klik daarna op de knop "Wijzigen".
 7. Op dezelfde pagina van bovenstaande optionele melding krijgt u nu aanwijzingen te zien om uw multi-domain instellingen af te ronden.

  Stap 1: kopieer de regels (zie onderstaande voorbeeld) naar het wp-config bestand zoals aangegeven. Let op: onderstaande code is slechts een voorbeeld. Kopieer altijd de tekst vanaf uw Wordpress installatie.

  define('MULTISITE', true);
  define('SUBDOMAIN_INSTALL', true);
  define('DOMAIN_CURRENT_SITE', 'www.ditiseenvoorbeelddomein.nl');
  define('PATH_CURRENT_SITE', '/');
  define('SITE_ID_CURRENT_SITE', 1);
  define('BLOG_ID_CURRENT_SITE', 1);

  Stap 2: maak een htaccess bestand met de volgende inhoud. Wanneer u niet weet hoe dit werkt dan kunt u onze handleiding inzien. Let op: onderstaande code is slechts een voorbeeld. Kopieer altijd de tekst vanaf uw Wordpress installatie.

  RewriteEngine On
  RewriteBase /
  RewriteRule ^index.php$ - [L]
   
  # add a trailing slash to /wp-admin
  RewriteRule ^wp-admin$ wp-admin/ [R=301,L]
   
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f [OR]
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
  RewriteRule ^ - [L]
  RewriteRule ^(wp-(content|admin|includes).*) $1 [L]
  RewriteRule ^(.*.php)$ $1 [L]
  RewriteRule . index.php [L]
   
 8. Voordat de wijzigen actief zijn dient u eerst opnieuw in te loggen op uw Wordpress adminpaneel.
 9. De website is nu ingesteld op multi site mode.
Een nieuw domein toevoegen in SATserver
 1. Login op het controlepaneel www.satserver.nl voor het betreffende domein.
 2. Klik onder de tab "Domeinnamen" op de optie "Domeinnaam aliassen".
 3. Voer in het vakje "Domeinnaam" de domeinnaam in dit u wilt gebruiken voor de Wordpress Multi Domain installatie en klik op de knop "Toevoegen".
 4. Zorg ervoor dat het betreffende domein verwijst naar het IP-adres van het hoofddomein of de nameservers van SATserver (ns1.satserver.nl, ns2.satserver.nl, ns3.satserver.nl).
Een nieuw domein toevoegen in Wordpress
 1. Login op het admin controlepaneel van Wordpress en ga naar het menu-item "My Sites" aan de linkerzijde.
 2. Ga via het hoofdmenu "My Sites" (bovenaan de pagina, niet in het linker menu!) naar de suboptie "Netwerk Admin" en klik op "Sites".
 3. De website die u nu ziet is het hoofddomein van de Wordpress installatie. Natuurlijk willen we hier een domein aan toevoegen  zoals we hebben aangemaakt als alias in SATserver (of nog moeten doen). Dit is gemakkelijk te bereiken door met de muis te klikken op de knop "Add new".
 4. Op de volgende pagina kunt u nu een subdomein aanmaken die we later kunnen omzetten naar een ander domein. Vul een willekeurige naam in bij het "Site address". Klik daarna op de knop "Save changes" of "Opslaan". Klik direct hierna op de link "Edit Site" in de verschenen melding.
 5. Wijzig het subdomein in de naam van uw domeinnaam die u wilt toevoegen aan uw Multi Domain Wordpress installatie. Het is aan te raden dit altijd met www. ervoor te doen.
Gefeliciteerd! Uw Wordpress Multi Domain installatie is nu klaar voor gebruik.