MySQL Error: Can not make changes...no unique index exists

Artikel aangemaakt: 12-11-2010 | Artikel gewijzigd: 12-11-2010

Cluster
Internet Today beschikt over een modern en veilig cluster waardoor de continuiteït van uw website 365 dagen per jaar wordt gewaarborgt. Een cluster is een groep servers welke er voor zorgen dat uw website online blijft ondanks dat één of meerdere van deze servers uitvalt. Deze servers zijn identiek aan elkaar, ze bevatten exact dezelfde data. Een andere eigenschap van deze servers is dat uw website sneller werkt. Dit komt omdat de bezoekers van uw website worden verdeeld over de servers.

MySQL
Doordat er meerdere servers zijn moeten deze wanneer u wijzigingen in de bestanden of database toepast allemaal worden gesynchroniseerd zodat de data overal hetzelfde is. Dit gebeurd op de achtergrond waardoor u hier geen hinder mee ondervindt.  Deze synchronisatie kan enkel plaatsvinden wanneer de tabellen in uw database een zogenaamde 'Index' en/of 'Primary Key' bevat. Wanneer dit niet het geval is krijgt u de onderstaande melding:

Can't make changes on the master because no unique index exists [TABELNAAM]

Wanneer u geen 'Index' en/of 'Primary Key' gebruikt heeft dit gevolgen voor de MySQL resultaten, omdat deze niet op elke server in het cluster gelijk zijn aan elkaar.

Hoe u een primary key en index toevoegt aan uw tabellen vindt u terug in dit artikel.

Afzender:
Ontvanger: